Дар шароити муносибатҳои иқтисоди бозорӣ бе ҳисобу китоб, таҳлили натиҷаҳои кор ва ба нақша гирифтани имкониятҳо пешрафти мунтазамро таъмин намудан ғайриимкон мебошад.

Эмомалӣ Раҳмон

Маҷмӯи маҳсулоти дохилии семоҳа

Муҳим ва зарур будани ҳисобҳои миллии семоҳаҳо аз он иборатанд, ки дар бораи рушди иқтисодиёти мамлакат барои давраи кӯтоҳтарин иттилооти муфассал пешниҳод карда мешавад. Барои ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ва таҳлили онҳо, оид ба ММД силсилаи маълумотҳои семоҳаҳо заруранд, ин аз як тараф имконият медиҳад, ки рушди иқтисодиёт дар замони ҳозира назорат карда шавад ва таъсири чораҳои андешидашуда ва омилҳои беруна дуруст баҳо дода шаванд, аз дигар тараф имконият медиҳад, ки тамоюлҳои номатлуб дар иқтисодиёт саривақт тасҳеҳ ва ислоҳ карда шаванд.

Мақсади асосии тартиб додани ҳисобҳои миллӣ аз рӯи семоҳаҳо (ҲМС) аз он иборат аст, ки вазъияти тағйироти ҷорӣ дар иқтисодиёт нишон дода шавад, нисбат ба вазъияте, ки ҳисобҳои миллии солона пешниҳод карда мешуд, бештар сари вақт ва бештар пурраю мукаммал нишондиҳандаҳои кӯтоҳмуддат нишон дода шаванд. Барои муваффақ шудан ба ин мақсад ҳисобҳои миллӣ аз рӯи семоҳаҳо бояд саривақтӣ, дақиқ, пурраю мукаммал ва мувофиқашуда бошанд. Агар ҳисобҳои миллии ҳар семоҳа ба меъёрҳои ишорашуда ҷавоб дода бо-шанд, дар он сурат онҳо барои баҳо додан ва таҳлили тағйироти ҷорӣ дар иқтисодиёт асос шуда хизмат карда метавонанд.

 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилии семоҳа бо усули истеҳсолот
(бо нархҳои ҷорӣ)

  2019 сол
  Семоҳаи I Семоҳаи II Семоҳаи III Семоҳаи IV
  млн. бо фоиз млн. бо фоиз млн. бо фоиз млн. бо фоиз
сомонӣ сомонӣ сомонӣ сомонӣ
Кишоварзӣ 788.6 5,5 3856,1 20,7 6959,5 31,1 4903,7 20,6
Саноат 3449,4 24,1 3775,8 20,3 4286,1 19,2 5362,5 22,6
Сохтмон 1935,2 13,5 2126,2 11,4 1925,2 8,6 3294,9 13,8
Савдо; меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо 2222,3 15,5 2514,7 13,5 2835,9 12,7 3129,8 13,2
Нақлиёт ва алоқа 1467,3 10,2 1507,3 8,1 1641,3 7,3 1637,4 6,9
Миёнаравии молиявӣ ва суғурта 464,8 3,2 530,0 2,8 437,7 2,0 492,6 2,1
Дигар намуди хизматрасонӣ 2423,2 16,9 2642,5 14,2 2531,2 11,3 2855,9 12,0
Хизматҳои миёнарави молиявии бавосита ченшаванда (-) 168,3 1,2 164,0 0,9 125,3 0,6 122,4 0,5
Андозҳои холис аз маҳсулот 1756,8 12,3 1829,6 9,9 1886,1 8,4 2220,1 9,3
ММД 14339,3 100 18618,3 100 22377,7 100 23774,5 100

 

Маҹмўи маҳсулоти дохилии семоҳа бо усули истифодаи даромадҳо
(бо нархҳои ҷорӣ)

  Соли 2019
  Семоҳаи I Семоҳаи II СемоҳаиIII Семоҳаи IV
  млн. бофоиз млн. бо фоиз млн. бо фоиз млн. бо фоиз
сомонӣ сомонӣ сомонӣ сомонӣ
Хароҷоти истеъмолоти ниҳоӣ 14385,8 100,3 16744,3 89,9 19715,3 88,1 18293,6 76,9
аз он ҷумла:                
хоҷагиҳои хонаводаҳо 12345,1 86,1 14401,0 77,3 17373,7 77,6 15805,2 66,5
муассисаҳои давлатӣ 1974,1 13,8 2251,6 12,1 2222,2 9,9 2376,4 10,0
аз онҳо:                
барои мол ва хизматҳои инфиродӣ 1272,5 8,9 1465,7 7,9 1385,3 6,2 1485,0 6,2
барои хизмати коллективӣ 701,6 4,9 785,9 4,2 836,9 3,7 891,4 3,7
ташкилотҳое, ки ба хоҷагиҳои хонаводаҳо хизмат расондаанд 66,6 0,5 91,7 0,5 119,4 0,5 112,0 0,5
ҷамъи андўхт 4364,2 30,4 6705,5 36,0 8578,6 38,3 10958,4 46,1
аз он ҷумла:                
ҷамъи андўхти сармояи асосӣ 5187,6 36,2 5568,5 29,9 5604,5 25,0 8566,0 36,0
тағйироти захираҳои моддии воситаҳои гардон ва фарқияти оморӣ -823,4 -5,7 1137,0 6,1 2974,1 13,3 2392,4 10,1
Содироти мол ва хизматрасонӣ 2376,0 16,6 3204,8 17,2 2148,6 9,6 4121,2 17,3
Воридоти мол ва хизматрасонӣ (-) 6786,7 47,3 8036,3 43,2 8064,8 36,0 9598,7 40,4
ММД бо нархҳои бозорӣ 14399,3 100 18618,3 100 22377,7 100 23774,5 100

 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилии семоҳа бо усули истеҳсолот
(баҳогузории пешакӣ бо нархҳои ҷорӣ)

  2020 сол
  Семоҳаи I Семоҳаи II Семоҳаи III Семоҳаи IV
  млн. бо фоиз млн. бо фоиз млн. бо фоиз млн. бо фоиз
сомонӣ сомонӣ сомонӣ сомонӣ
Кишоварзӣ 923,3 5,7 5166,7 27,6  8235,6 34,0   5794,0  22,8
Саноат 4121,5 25,3 3898,0 20,8  4985,5 20,6   5998,0  23,6
Сохтмон 1949,3 12,0 1867,8 10,0  2023,0 8,4   2928,2  11,5
Савдо; меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо 2584,0 15,9 2176,3 11,6  2598,6 10,7   3151,9  12,4
Нақлиёт ва алоқа 1437,5 8,8 1025,1 5,5  1500,5 6,2   1534,6  6,0
Миёнаравии молиявӣ ва суғурта 777,1 4,8 511,5 2,7  440,4 1,8   572,0  2,3
Дигар намуди хизматрасонӣ 2710,2 16,7 2689,7 14,4  2699,8 11,2   3409,9  13,4
Хизматҳои миёнарави молиявии бавосита ченшаванда (-) 234,3 1,4 147,0 0,8  94,5 0,4   177,9  0,7
Андозҳои холис аз маҳсулот 1993,9 12,3 1552,3 8,3  1808,6 7,5   2168,1  8,5
ММД 16262,5 100 18740,4 100  24197,5 100   25378,8  100

 

Маҷмүи маҳсулоти дохилии семоҳа бо усули истифодаи даромадҳо
(баҳогузории пешакӣ бо нархҳои ҷорӣ)

  2020 сол
  Семоҳаи I Семоҳаи II Семоҳаи III Семоҳаи IV
  млн. бо фоиз млн. бо фоиз млн. бо фоиз млн. бо фоиз
сомонӣ сомонӣ сомонӣ сомонӣ
 Хароҷоти истеъмолоти ниҳоӣ 18112 111,4   20435,4  109,0 20936,0 86,5   22060,7  86,9
 аз он ҷумла:                
 хоҷагиҳои хонаводаҳо 15922,7 97,9  17981,9  96,0  18516,1  76,5   18986,4  74,8 
 муассисаҳои давлатӣ 2073,2 12,7  2308,5  12,3  2233,3  9,2   2963,0 11,7 
 аз онҳо:                
 барои мол ва хизматҳои инфиродӣ 1336,6 8,2  1517,1  8,1  1394,8  5,8  1855,7  7,3 
 барои хизмати коллективӣ 736,6  4,5  791,4 4,2  838,4  3,5  1107,2  4,4 
 ташкилотҳое, ки ба хоҷагиҳои хонаводаҳо хизмат расондаанд  116,2  0,7  145,0  0,8  186,7 0,8  111,3  0,4 
 ҷамъи андўхт 1682,0 10,3   3249,6  17,3  5256,5 21,7  10754,8  42,4 
 аз он ҷумла:                
 ҷамъи андўхти сармояи асосӣ 4815,0 29,6  4529,5  24,2  4951,4  20,5  7366,7  29,0 
тағйироти захираҳои моддии воситаҳои гардон ва фарқияти оморӣ -3133,0 -19,3  -1279,9  -6,8  305,1  1,3  3388,2  13,4 
 Содироти мол ва хизматрасонӣ  4493,1  27,6  1773,7 9,5  5587,2  23,1  2566,2  10,1 
 Воридоти мол ва хизматрасонӣ (-)  8024,6  49,3  6718,3  35,8  7582,2  31,3 10002,9  39,4 
ММД  16262,5 100  18740,4 100  24197,5  100  25378,8  100