Дар шароити муносибатҳои иқтисоди бозорӣ бе ҳисобу китоб, таҳлили натиҷаҳои кор ва ба нақша гирифтани имкониятҳо пешрафти мунтазамро таъмин намудан ғайриимкон мебошад.

Эмомалӣ Раҳмон

Сохтмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар маҷмӯаи омории «Сохтмон дар Тоҷикистон», падида ва ҷараёнҳое, ки дар фаъолияти сармоягузорӣ ва шароитҳои гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ ба амал меоянд, маводҳо инъикос ёфтаанд. Маводҳое пешниҳод шудаанд, ки динамикаи ва сохтори сармоягузориро ба сармояи асосӣ, сармоя ба дороиҳои ғайри-молиявӣ, сармоя ба сармояи асосӣ, динамикаи фондҳои асосӣ ва ба кор андохтани фондҳои асосӣ, иқтидорҳои истеҳсолӣ, хонаҳои истиқоматӣ ва иншоотҳои бахши иҷтимоиро тавсиф мекунанд.

Дар маҷмӯа ҷои бештар барои нишондиҳандаҳое ҷудо карда шудааст, ки вазъи маҷмӯи сохтмонро тавсиф менамояд: ҳаҷми корҳои пудратӣ ва сохтмон, меҳнат ва нарх дар сохмон, истеҳсоли намудҳои муҳимтарини маҳсулоти саноатӣ барои сохтмон.

Дар маҷмӯа маълумотҳои муқоисавии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мамлакатҳои ИДМ низ пешниҳод карда шудаанд.

Нашр шудааст: 11.08.2021